ZWROTY

 

Konsumenci korzystający z usług sklepu MO-DENTIS ROMERA S.C. mają prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni od jego zakupienia, ale tylko w wypadku, gdy towar nie został naruszony.

Odbierając przesyłkę z zamówieniem od kuriera dostarczającego towar, należy sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody.

Protokół szkody wraz z reklamacją powinien być dostarczony do sklepu: osobiście lub drogą pocztową na adres: Mo-dentis s.c. ul.Romera 31a 20-487 Lublin

 

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, mogą Państwo skorzystać, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgodnie z treścią Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej okres, w którym konsument może zgłosić niezgodność towaru z umową obejmuje 24 miesiące od dnia zakupu.

 

W przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową bądź woli konsumenta skorzystania z udzielonej gwarancji, klient zobowiązany jest, by poinformować sprzedawcę o zaistniałej niezgodności nie później niż w ciągu 2 miesięcy od momentu, w którym towar wykazał wadliwość.

 

Wraz z wadliwym towarem klient powinien przedstawić sprzedawcy podstawowe informacje do jej rozpatrzenia:

 

- datę zakupu (wraz z dokumentem go potwierdzającym),

- datę zgłoszenia,

- określenie towaru, który podlega reklamacji oraz opisanie niezgodności (wad)

- roszczenia (np. naprawę towaru czy wymianę na nowy)

- określenie preferowanej formy kontaktu w sprawie rozpatrzenia reklamacji

 

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować się do reklamacji złożonej przez konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, zgłoszenie reklamacyjne otrzymano. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.